Sáng 4/5/2020, lưu lượng tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cao đã gây ùn tắc tại nhiều điểm nút giao thông.