Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021, các tuyến đường tại thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ....