Tháng Thanh niên năm 2024 được diễn ra với chuỗi các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Đà Nẵng nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng Thanh niên năm nay được coi là dịp quan trọng để đẩy mạnh tinh thần xung kích, tình nguyện và sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng cộng đồng.