(BVPL) - Cứ vào dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch hàng năm, sự xuất hiện của những bông hoa sưa trắng muốt lại dành được sự quan tâm của rất nhiều người...