Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam vào hệ thống phòng ngự của quân Pháp trên tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn. Trải qua 29 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, anh dũng và mưu trí (từ 16/9 đến 14/10/1950), chiến dịch đạt thắng lợi vang dội, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng.