Quyết định đã được chuyển phát nhanh đến ông Thủy (đang được tại ngoại) và các cơ quan có liên quan. 

Cơ quan Thi hành án Hình sự cũng sẽ tống đạt quyết định này trực tiếp cho ông Thủy ngay tại nơi cư trú. 

Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được quyết định, ông Thủy sẽ phải có mặt để chấp hành án. Nếu ông Thủy không tự thực hiện sẽ bị áp giải để thi hành bản án.

Huỳnh Sơn (TTXVN)