leftcenterrightdel
 Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Cụ thể, tháng 8/2022, Sở Y tế nhận được đơn phản ánh về hoạt động, công tác điều hành tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Đoàn Thanh tra liên ngành được thành lập để tiến hành xác minh, làm rõ, có kết luận việc ông Huỳnh Phúc Sơn (Giám đốc Bệnh viện) bị phản ánh không giải quyết phiếu trình công việc ngày 15/8/2022; do ông Lê Quang Ngọc làm việc ở Phòng dược, vật tư y tế, Bệnh viện này nợ quỹ cơ quan 93 triệu đồng. Theo Thanh tra Sở Y tế, sau khi kiểm tra, vấn đề này đã được giải quyết, ông Ngọc không còn nợ quỹ cơ quan.

Còn có phản ánh từ đầu 2021 đến nay, Bệnh viện Da liễu Nghệ An không thực hiện kê khai thuế, nộp thuế với nghĩa vụ phát sinh tại nhà thuốc Bệnh viện; từ đầu năm 2022 đến 18/8/2022, Bệnh viện chưa thực hiện việc hạch toán thu - chi nhà thuốc, chưa thanh toán công nợ cho các nhà phân phối số tiền 5,2 tỉ đồng. Đến thời điểm phản ánh, Giám đốc Bệnh viện chưa có phương án giải quyết.

Sau đó, Chi cục Thuế TP Vinh vào cuộc kiểm tra, kết luận Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã tự kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của năm 2021 và 3 quý năm 2022, làm phát sinh số thuế phải nộp hơn 200 triệu đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng hơn 126 triệu đồng; thuế thu nhập DN hơn 73 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế phát sinh gần 15 triệu đồng. Bệnh viện đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 215 triệu đồng.

Sở Y tế cũng chỉ ra vi phạm của Bệnh viện Da liễu về thuế và hóa đơn. Cụ thể, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày; lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Với vi phạm này, Chi cục Thuế TP Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 26 triệu đồng.

Đối với phản ánh phần công nợ nhà thuốc của Bệnh viện từ năm 2021 - 2022 với 26 đơn vị cung ứng thuốc, đã được giải quyết xong. Tổng số tiền Bệnh viện thanh toán công nợ cho các khách hàng là hơn 4,7 tỉ đồng. Theo Thanh tra, số tiền 5,2 tỉ đồng như phản ánh từ hoạt động kinh doanh tại nhà thuốc ở Bệnh viện là không bị thất thoát; đã được thanh toán công nợ, nộp thuế và phần chênh lệch thu được tạm tính đưa vào nguồn thu khác của đơn vị.

Theo Sở Y tế Nghệ An, những phản ánh của công dân đối với Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã được giải quyết. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm nêu trên tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân và tập thể có liên quan. Để xảy ra các hành vi vi phạm này trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Bệnh viện; tập thể lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu một phần trách nhiệm.

Hiện Sở Y tế Nghệ An đang phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An theo đúng quy định; tiến hành xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân và tập thể theo đúng thẩm quyền.

Hoài Thu