Theo Kế hoạch, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (người có nghĩa vụ kê khai) nhằm xem xét, đánh giá tính chính xác, kết luận về tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập; kiểm soát sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Xác minh tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, trong sạch, vững mạnh.

Yêu cầu của việc xác minh nhằm thực hiện đúng theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Nội dung xác minh: Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập (bản kê khai) và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (nếu có) của người có nghĩa vụ kê khai.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Thẩm quyền xác minh, năm 2024, VKSND tối cao tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 18 đơn vị. Trong đó: VKSND tối cao trực tiếp tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao; VKSND cấp cao tại Hà Nội và các VKSND tỉnh: Hải Dương, Quảng Trị.

Ủy quyền cho 14 Viện trưởng VKSND tỉnh tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý, gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang và Bến Tre.

Số lượng, tiêu chí lựa chọn người được xác minh: Số lượng người được lựa chọn xác minh phải đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi đơn vị được xác minh theo kế hoạch của VKSND tối cao, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị.

Người được đưa vào danh sách để lựa chọn xác minh phải đáp ứng các tiêu chí: Là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập hằng năm; chưa được xác minh về tài sản thu nhập trong thời gian 4 năm liền tính từ ngày 31/12/2023 trở về trước; không thuộc một trong các trường hợp: Người thuộc diện Ban Bí thư, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy, huyện ủy và Ban Thường vụ thành ủy, thị ủy quản lý; đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Hình thức lựa chọn: Người được xác minh tại mỗi cơ quan, đơn vị được lựa chọn công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính.

Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng cấp dự và chứng kiến.

Việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

Về tổ chức thực hiện, Thanh tra VKSND tối cao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các VKSND cấp tỉnh được ủy quyền triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả xác minh, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng VKSND tối cao tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn xác minh theo Kế hoạch này.

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh được ủy quyền tổ chức triển khai hoạt động xác minh tài sản, thu nhập của các cá nhân được lựa chọn trong phạm vi được ủy quyền; báo cáo kết quả xác minh về VKSND tối cao (qua Thanh tra) để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân được xác minh: Chấp hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh được ủy quyền; cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập do cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ xác minh tiến hành xác minh đối với người được xác minh tại cơ quan, đơn vị mình; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh, báo cáo VKSND tối cao (qua Thanh tra) để được hướng dẫn cụ thể.

P.V