Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (nhiệm kỳ 2015-2020) do: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện không nghiêm túc, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Sở Tài nguyên và Môi trường vi phạm trong việc tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Những vi phạm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng ủy, Đảng bộ và cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, làm giảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Đảng bộ Sở.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Văn Nhu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nhiệm kỳ 2015-2020) do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định của Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy và cơ quan; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, ông Hoàng Văn Nhu đã để Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tham mưu ban hành và trực tiếp ký ban hành văn bản hướng dẫn có nội dung trái quy định của Luật Đất đai và vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những vi phạm của ông Hoàng Văn Nhu ảnh hưởng xấu uy tín, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo TTXVN