leftcenterrightdel
Cấp phát hóa chất phòng dịch cho người dân ở  quận Dương Kinh (Hải Phòng)- Ảnh LT. 

Theo đó, vào tháng 6/2019, TP Hải Phòng xuất hiện dịch bệnh tại một số cơ sở nuôi tôm. Để hỗ trợ các hộ dân phòng, chống dịch bệnh, TP Hải Phòng đã có quyết định hỗ trợ hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia phòng chống dịch cho các hộ dân.

Thực hiện chính sách này, UBND quận Dương Kinh đã phân bổ hơn 4.6 nghìn lít hóa chất nhóm Benzalkonium chloride 80% và 33.150 kg hóa chất Chlorine 65% cho Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy, hỗ trợ cho 154 hộ dân.

Tuy nhiên, khi nhận được hóa chất, Giám đốc Ngô Đức Nhuân và Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Thạo đang công tác tại Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy đã cho lập danh sách cả 282 hộ dân nhận khoán nuôi trồng thủy sản với xí nghiệp được nhận cả hai loại hóa chất này để quyết toán với UBND quận Dương Kinh. Theo xác định của UBND quận Dương Kinh, thực tế, chỉ có 154 hộ nuôi tôm có tôm bị chết.

Cơ quan công an xác định, việc lập danh sách các hộ dân nhận hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch có dấu hiệu gian lận, không thông qua ý kiến các hộ dân. Nhiều hộ dân cho biết, chữ ký trong danh sách nhận hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch không phải là chữ ký của người dân. Lượng hóa chất không được thực nhận như trong danh sách Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy lập. Trong danh sách 131 hộ nhận hỗ trợ hóa chất  có nhiều chữ ký do cùng một người ký.

Công an quận Dương Kinh xác định, sau khi lập danh sách quyết toán hỗ trợ hóa chất với Trạm Thú y quận Dương Kinh, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Phó Giám đốc Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy đã nhiều lần chỉ đạo  một số nhân viên dưới quyền mang những thùng hóa chất vốn được hỗ trợ cho người nuôi trồng thủy sản đem bán để thu lời.

Khánh An