UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An bằng hình thức cảnh cáo.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Phạm Ngọc Thanh được xác định: Trong thời gian 1996-1997, ông Thanh đã thiếu trung thực, không gương mẫu khi kê khai trình độ chuyên môn nghiệp vụ là Đại học Tài chính - Kế toán trong hồ sơ, lý lịch đảng viên, công chức, trong lúc chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Từ đó cho đến năm 2012, dù biết bản thân không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định, nhưng cán bộ này vẫn tham gia ứng cử, nhận đề cử để được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của tổ chức đoàn thể, cấp ủy, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền địa phương, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Ngọc Thanh (góc phải). Ảnh: baophuyen.

Trong đợt này, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng thi hành kỷ luật ông Lê Văn Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An bằng hình thức cảnh cáo.

Kết quả kiểm tra xác định, trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Mỹ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuy An giai đoạn 2008-2009, ông Lê Văn Tiến Dũng đã thiếu trung thực trong việc kê khai nguồn gốc sử dụng đất, biết bản thân gia đình không thuộc đối tượng Nhà nước giao đất rừng sản xuất, nhưng vẫn kê khai để được UBND huyện Tuy An cấp 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/tổng diện tích hơn 125.000 m2, không đúng quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 3/2020, ông Dũng đã kê khai tài sản, giải trình biến động, nguồn gốc tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời là thiếu gương mẫu, chấp hành không nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Văn Nguyễn