Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 24/2/2023 của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chương trình công tác năm của Viện trưởng VKSND tối cao với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng quy định bảo vệ người tố cáo, phản ánh, báo cáo về tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 11/01/2019 của Bộ Chính trị. VKSND tối cao (Vụ 12) đã dự thảo “Quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; áp dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

VKSND tối cao (V12) đề nghị các đồng chí thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo “Quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; áp dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân”, gửi về VKSND tối cao (V12) trước ngày 26/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Về bố cục, dự thảo Quy định gồm 4 chương, 19 điều, quy định về trình tự, thủ tục áp dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực của Viện kiểm sát quân sự các cấp do Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương quy định.

leftcenterrightdel
 Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm sát. (Ảnh minh hoạ)

Về đối tượng điều chỉnh, theo dự thảo Quy định: 1. Người được bảo vệ gồm: a) Người tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực gửi đến ngành Kiểm sát nhân dân (qua hình thức phản ánh trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính); b) Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tố cáo, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực; 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; 4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác trong việc giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo; 5. Người được bảo vệ đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Về nguyên tắc, việc áp dụng và đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử trong việc tiếp nhận, áp dụng hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ.

Các biện pháp bảo vệ bao gồm: Bảo vệ bí mật thông tin; trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ; Bảo vệ vị trí công tác, việc làm; Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm.

Đáng chú ý, dự thảo Quy định đã nêu rõ trách nhiệm của VKSND các cấp. Cụ thể, đối với trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND: Khi tiếp nhận Văn bản đề nghị bảo vệ, xét thấy có căn cứ thì VKSND ra quyết định áp dụng đối với các biện pháp thuộc thẩm quyền của mình. Nếu thấy không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người đề nghị biết.

Đối với những biện pháp bảo vệ không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của VKSND thì chuyển Văn bản đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền áp dụng theo quy định.

Đối với trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực không thuộc thẩm quyền của VKSND thì VKSND hướng dẫn hoặc tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc kiến nghị trong trường hợp người giải quyết tố cáo, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ không thực hiện hoặc không thông báo cho VKSND về việc không áp dụng biện pháp bảo vệ.

Các văn bản đề nghị, kiến nghị được ban hành, quản lý theo quy định về chế độ tài liệu Mật.

Ngoài ra, dự thảo Quy định còn nêu rõ điều kiện thực hiện quyền kiến nghị của Viện kiểm sát. Theo đó, trường hợp cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ không thực hiện theo văn bản đề nghị của Viện kiểm sát hoặc thấy không có căn cứ thực hiện nhưng không thông báo rõ lý do cho Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát (nơi ban hành văn bản đề nghị) ban hành kiến nghị yêu cầu thực hiện đối với người giải quyết tố cáo; cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, đồng thời thông báo đến cơ quan chủ quản của cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy (Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh) để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo.

Xem toàn văn nội dung dự thảo Quy định tại đâydự-thao

P.V