Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa chính thức phát thông báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên.

Theo đó, vào ngày 26/10/2023, tại Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan Đảng Trung ương theo dõi Đảng bộ tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Công Thắng nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh từ giữa tháng 4/2022. 

Sau khi xem xét đề nghị của các Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy:

Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh: Khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Công Thắng đã sử dụng Giấy Công nhận văn bằng trình độ Thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (giấy Công nhận văn bằng giả) và dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch.

Ông Nguyễn Công Thắng đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng giấy Công nhận không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm của ông Thắng đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thắng và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015 đã thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên thực hiện sai trong việc trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Đồng Sen (TP Từ Sơn) vi phạm Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Vụ việc đã được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách Nhà nước có sử dụng đất. Một số dự án đã giao đất cho nhà đầu tư phải thu hồi gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng, đảng viên.

Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 chưa thực hiện nghiêm quy chế làm; buông lỏng lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên; không sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên dẫn đến vi phạm quy định trong việc tham mưu, đề xuất, thẩm định và phê duyệt quy hoạch một số dự án không đúng quy hoạch của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất của Sở Xây dựng còn một số tồn tại, sai phạm đã được chỉ ra trong các kết luận, thông báo của Cơ quan trung ương, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đảng viên.

Ông Trương Tiến Yên, Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Vi phạm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015, với trách nhiệm được Ban Thường vụ tỉnh ủy phân công lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Tiến Yên đã thiếu kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới để cấp dưới thực hiện sai. Với trách nhiệm là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, ông Trương Tiến Yên chịu một phần trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Hội đồng trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 lô đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Đồng Sen (phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn), ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đảng viên.

leftcenterrightdel
 Ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. 

Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Vi phạm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020, với trách nhiệm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đảng bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đào Quang Khải thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện trong công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của Sở, ông Đào Quang Khải có một phần trách nhiệm đối với khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, của Sở và các cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Cao Văn Hà, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng: Vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ phê duyệt quy hoạch của 4 trong 5 dự án không đúng quy hoạch xây dựng tỉnh, vi phạm Luật Đất đai 2023 và tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung chức năng nhà ở đối với 4 khu đất thuộc sở hữu doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa không đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất của Sở Xây dựng còn một số tồn tại, sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và ông Cao Văn Hà.

Ông Lê Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng: vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm tại 2 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, dẫn đến đơn thư khiếu kiện vượt cấp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ông Lê Tiến Nam.

Ông Đỗ Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội: Kê khai không đầy đủ đặc điểm chính trị, lịch sử bản thân trong hồ sơ cán bộ; vi phạm của ông Đỗ Xuân Thủy đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và ông Đỗ Xuân Thủy.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về Kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020;

Không kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Đào Quang Khải.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Trương Tiến Yên, Cao Văn Hà, Lê Tiến Nam, Đỗ Xuân Thủy.

Xem văn bản tại đây: 

 

Vũ Phương