Thanh tra TP HCM vừa có Thông báo Kết luận Thanh tra số 21/TB-TTTP-P2 về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Bình Thạnh. Thời kỳ thanh tra năm 2021 và 2022.

leftcenterrightdel
 Một công trình vi phạm trật tự xây dựng tại quận Bình Thạnh. (Ảnh: MP)

Theo kết luận thanh tra, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị có những hạn chế, thiếu sót, vi phạm liên quan đến trách nhiệm tham mưu của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và một số UBND phường.

Đối với Thanh tra quận Bình Thạnh: Các đoàn thanh tra theo kế hoạch năm 2022, còn trường hợp không thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để phục vụ cho việc ký quyết định thanh  tra theo quy định; Tham mưu giải quyết khiếu nại lần đầu trễ hạn so với quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại 2011.

Ban Tiếp công dân quận Bình Thạnh tham mưu ban hành thông báo thụ lý khiếu nại cho công dân nội dung chưa đầy đủ; Quyết định thụ lý tố cáo chưa đúng; không có văn bản thông tin cho công dân về việc đơn kiến nghị, phản ánh đã được Chủ tịch UBND quận thụ lý để giải quyết; xử lý đơn chưa chặt chẽ, chưa phân loại đúng nội dung đơn, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục; không đảm bảo số ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết khiếu nại lần đầu trễ hạn 5 trường hợp; 1 trường hợp chậm ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại; 38 trường hợp kế hoạch, báo cáo kết quả xác minh, 18 trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại chưa đúng mẫu theo quy định. Chậm tham mưu cho UBND quận Bình Thạnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, ký hợp đồng cho thuê đất đối với các phần đất nằm trong lộ giới, mà để các cá nhân sử dụng, là thực hiện không đúng theo quy định. Tham mưu cho UBND quận Bình Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhiều trường hợp tự xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, không đúng quy định.

Đối với Phòng Quản lý đô thị tham mưu cấp 108 giấy phép xây dựng, giấy phép cải tạo sửa chữa, giấy xác nhận điều chỉnh không đúng quy định. Có dấu hiệu buông lỏng quản lý để các đối tượng làm dịch vụ thủ tục cấp giấy phép xây dựng khi lập hồ sơ kiểm định chất lượng công trình, hồ sơ biện pháp thi công tầng hầm, hồ sơ thẩm định biện pháp thi công tầng hầm nhưng thực tế không thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo quy định mà chỉ đóng dấu xác nhận, có khả năng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, quyền lợi của người dân.

Chưa quyết liệt trong công tác đôn đốc, tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp vi phạm xây dựng không phép, là thực hiện không đúng quy định tại Điều 73, khoản 1 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và khoản 43 Điều 1 Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh không có phương án khai thác đối với các nhà, đất được giao quản lý, hiện nay có 26/27 căn nhà đang để trống, trong đó có 12/27 căn nhà để trống gây lãng phí về sử dụng nhà, đất.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chưa chủ động phối hợp với UBND quận Bình Thạnh để quản lý, ký hợp đồng cho thuê đất đối với các phần đất nằm trong lộ giới là thực hiện không đúng quy định.

Các Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hoàng Gia, Công ty TNHH Thiết kế Đầu tư Xây dựng Lam An: lập báo cáo kết quả kiểm định công trình, hồ sơ biện pháp thi công tầng hầm nhưng không thực hiện kiểm tra hiện trạng, đo đạc thực tế... Công ty Đo đạc Thiết kế Xây dựng Winhome không có chứng chỉ hành nghề thẩm tra thiết kế xây dựng nhưng lập hồ sơ thẩm tra thiết kế biện pháp thi công tầng hầm; không thực hiện thẩm tra nhưng vẫn lập báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế biện pháp thi công tầng hầm.

Các công ty trên không thực hiện đầy đủ quy trình, vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng, khả năng phát sinh ảnh hưởng độ an toàn của công trình, không đảm bảo yếu tố về chất lượng; có dấu hiệu liên kết với dịch vụ cấp phép xây dựng không đúng pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm khắc để chấn chỉnh chung. 

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP HCM giao Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh tổ chức kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân liên quan thiếu sót, sai phạm trong việc tham mưu về công tác thanh tra, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm điểm đối với thủ trưởng các đơn vị do đã sử dụng một phần mặt bằng nhà, đất để cho thuê kinh doanh, liên doanh, liên kết khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TP HCM kiểm điểm đối với Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan đối với những sai phạm được nêu tại kết luận thanh tra./.

Đại Lánh