leftcenterrightdel
 Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Viện trưởng VKSQS QK7 - Trưởng Đoàn kiểm sát công bố Quyết định kiểm sát

Tại Trại Tạm giam K35 Quân khu 7, Đoàn kiểm sát đã nghe báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù; trực tiếp kiểm sát sổ sách, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân. 

leftcenterrightdel
 Trung tá Nguyễn Đại Thắng - Giám thị Trại Tạm giam K35 báo cáo kết quả công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù

Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra, kiểm diện tại buồng tạm giữ, các buồng tạm giam, phòng thăm gặp, bệnh xá, nơi lao động của phạm nhân; gặp hỏi một số người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ và các chế độ tiêu chuẩn…

leftcenterrightdel
 Thượng tá Trần Trung Hiếu - Trưởng Đoàn kiểm sát gặp gỡ trực tiếp các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam K35

Qua kiểm sát nhận thấy, Trại Tạm giam K35 thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, bị tạm giam và chấp hành án phạt tù. Bên cạnh đó, Trại đã thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, bị tạm giam, phạm nhân cũng như việc giải quyết các yêu cầu, đề nghị của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân bảo đảm kịp thời, đúng quy định pháp luật. 

Quá trình kiểm sát cho thấy người bị tạm giữ, tạm giam và cả phạm nhân đang chấp hành án tại Trại đã có một số ý kiến và kiến nghị, đề xuất với Ban Giám thị Trại và Đoàn kiểm sát đều được giải quyết thỏa đáng.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát tiến hành điểm danh, kiểm diện tại buồng tạm giữ và các buồng tạm giam

Bên cạnh đó, qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý giam giữ và thi hành án phạt tù của Trại Tạm giam K35 và đưa ra yêu cầu khắc phục. 

Tại Cơ quan THAHS Quân khu 7, Đoàn kiểm sát nghe Phó Thủ trưởng Cơ quan THAHS Quân khu báo cáo kết quả chấp hành pháp luật của đơn vị và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý thi hành án hình sự, trực tiếp làm việc với cán bộ thi hành án hình sự…

leftcenterrightdel
 Đại tá Lê Tấn Thành - Phó Thủ trưởng Cơ quan THAHS Quân khu 7  báo cáo kết quả chấp hành pháp luật của đơn vị

Qua kiểm sát thời điểm từ ngày 25/5/2022 đến ngày 24/11/2022, VKSQS Quân khu 7 nhận thấy, Cơ quan THAHS Quân khu đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự trên địa bàn Quân khu, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 14 Luật Thi hành án hình sự.

Việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án hình sự của Tòa án và lập hồ sơ thi hành án được thực hiện đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan...

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách

Trong kỳ kiểm sát, Cơ quan THAHS Quân khu 7 đã cấp 3 giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù tại Trại Tạm giam K35; ngoài ra nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9/2022 đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 27 phạm nhân; đề nghị 1 trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện; đề nghị đặc xá cho 12 phạm nhân, kết quả được Chủ tịch nước Quyết định đặc xá cho 10 phạm nhân Trại giam T45.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Viện trưởng VKSQS Quân khu 7 - Trưởng Đoàn kiểm sát kết luận sơ bộ

Trên cơ sở nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm sát đối với các khâu công tác tại Trại Tạm giam K35 và Cơ quan THAHS Quân khu 7, Trung tá Nguyễn Đại Thắng - Giám thị Trại Tạm giam K35 và Đại tá Lê Tấn Thành - Phó Thủ trưởng Cơ quan THAHS Quân khu 7 phát biểu tiếp thu các nội dung còn tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm sát VKSQD Quân khu đã chỉ ra, đồng thời chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguyễn Hồng Thắng