Căn cứ Điều 5 và Điều 19 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Điều 41, Điều 42, Điều 267, Điều 366 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS 2015), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổng hợp một số vi phạm của Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (TAND cấp huyện) cần phải chấn chỉnh, khắc phục.

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 262 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về việc giao, gửi bản án: “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, bị hại, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa, gửi bản án cho bị cáo bị xét xử vắng mặt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật này, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Cơ quan điều tra cùng cấp…”.

Tuy nhiên, tính đến ngày 20/4/2018 thì số lượng án văn tháng 3/2018 của TAND cấp huyện gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai (Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm – Phòng 7) không đầy đủ. Cụ thể: chỉ có 52 bản án/132 vụ xét xử, đạt tỷ lệ 39,4%, thậm chí có TAND cấp huyện không gửi bản án nào. Có nhiều bản án gửi trễ theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, còn một số vi phạm khác của TAND cấp huyện khi ban hành bản án hình sự như: Căn cứ vào luật cũ hoặc căn cứ điều luật không chính xác khi tuyên về phần án phí, lẽ ra phải căn cứ vào điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Phần “Quyết định” của một số bản án không việc dẫn đầy đủ các điều khoản có lợi cho người phạm tội của BLTTHS năm 2015 theo quy định tại Công văn số 327/TANDTC-PC ngày 07/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao hoặc tuyên không đúng điều khoản của Bộ luật hình sự như đã nhận định trong bản án. Không ghi giới tính, quốc tịch, tôn giáo trong phần lý lịch bị cáo, ghi nhận tiền án của bị cáo không đúng Mẫu bản án số 27-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Đối với vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 202 BLHS năm 1999 nhưng lại không trích dẫn Thông tư liên tịch số 09/TTLT ngày 28/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông (hướng dẫn tình tiết gây hậu quả rất nghiêm trọng ) là thiếu sót theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 260 BLTTHS 2015.

Bởi vậy, để đảm bảo hoạt động xét xử đúng quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản kiến nghị đến Chánh án toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai để chỉ đạo khắc phục, xử lý vi phạm trong việc giao, gửi bản án theo quy định tại Điều 262 BLTTHS 2015.

Nam Phong – Dương Tín