leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi trực tiếp kiểm sát.

Theo đó, Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Bình Thuận do đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn - Trưởng Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau khi nghe Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật của Trại tạm giam, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp vào các buồng giam, giữ và kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Kết thúc quá trình Kiểm sát trực tiếp Đoàn kiểm sát đã thông qua kết luận, nêu ra những ưu điểm và một số tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, đồng thời kiến nghị cụ thể và yêu cầu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm.

Thay mặt Ban Giám thị, đồng chí Lê Trung Thành, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp thu toàn bộ nội dung Đoàn kiểm sát đã nêu trong kết luận; nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời có giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, vi phạm.

Hoa Việt -P8