Theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao, thực hiện Kế hoạch số 133/KH-VKSTC ngày 31/7/2019 của VKSND tối cao về thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019; căn cứ kết quả chấm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao Thông báo kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 vòng 2 (có danh sách kèm theo).

Cũng theo Thông báo, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo bài thi và nộp lệ phí phúc khảo (150.000 đồng) đến Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết quả thi được thông báo theo quy định. 

Nếu đơn đề nghị phúc khảo được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu trên phong bì. Không phúc khảo đối với các đơn gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex. Sau thời gian quy định nêu trên Hội đồng thi tuyển dụng công chức sẽ không giải quyết đề nghị phúc khảo bài thi. 

Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, số 9 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

Lệ phí phúc khảo bài thi được nộp tại VKSND cấp tỉnh nơi thí sinh đăng ký dự tuyển để nộp về Hội đồng thi tuyển công chức VKSND tối cao. 

Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao yêu cầu VKSND cấp tỉnh (nơi nhận hồ sơ tuyển dụng công chức) tải thông tin, danh sách kết quả thi của thí sinh, đăng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và dán tại trụ sở của cơ quan, đồng thời thông báo tới các thí sinh dự thi được biết.

Xem danh sách kết quả điểm thi tại đâydanh-sach-ket-qua-thi.pdf

P.V