leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi phúc tra.

Đoàn phúc tra do đồng chí Nguyễn Thanh Khúc - Viện trưởng VKSND huyện Tân Hưng làm Trưởng đoàn. Về phía đơn vị được phúc tra có sự tham dự của đồng chí Hồ Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên.

Năm 2023, thông qua công tác kiểm sát Chi cục THADS huyện Tân Hưng, Viện kiểm sát đã phát hiện những sai phạm, thiếu sót như: chậm gửi quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát, việc xác minh điều kiện thi hành án còn chưa đảm bảo, việc chậm thông báo cho đương sự và chậm thực hiện Quyết định cưỡng chế kê biên để thi hành án; chưa ghi đầy đủ thông tin các cột mục, chưa cập nhật các quyết định vào sổ sách liên quan...

Viện kiểm sát đã ban hành các kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và yêu cầu Cơ quan THADS huyện Tân Hưng khắc phục, sửa chữa.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chi cục trưởng Hồ Văn Dũng báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Viện kiểm sát chỉ ra, đồng thời cung cấp các hồ sơ có liên quan đến các nội dung kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát.

Qua xem xét các hồ sơ được cung cấp, VKSND huyện Tân Hưng nhận thấy những sai phạm, thiếu sót nêu trong kiến nghị và Kết luận trực tiếp kiểm sát đã được Chi cục THADS huyện tiếp thu, khắc phục, sửa chữa kịp thời. Trên cơ sở đó, VKSND huyện Tân Hưng đã ban hành kết luận phúc tra theo quy định.

Việc triển khai hoạt động phúc tra của VKSND huyện Tân Hưng nhằm đánh giá kết quả khắc phục những vi phạm đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, Chấp hành viên trong thực thi công tác, bảo đảm pháp luật về thi hành án được chấp hành nghiêm chỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn trong thời gian tới.

VIệt An - Bé Thơ