Theo báo cáo của Vụ 9, 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã chú trọng việc triển khai thực hiện Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, tập trung nghiên cứu, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát cấp dưới để chủ động hoặc phối hợp với Vụ 14, VKSND tối cao nghiên cứu trả lời cho Viện kiểm sát địa phương. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm đạt kết quả tốt. Công tác tham gia, đóng góp xây dựng văn bản được triển khai tới toàn đơn vị, công chức trong đơn vị đều tích cực thực hiện, bảo đảm đúng thời hạn, đúng yêu cầu về chất lượng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị 

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị đã có sự phân công công việc phù hợp, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, tỷ lệ giải quyết án tăng 26,3%, giải quyết đơn tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017; án kháng nghị tăng 04 vụ; tình trạng hồ sơ để quá hạn do lỗi chủ quan không còn xảy ra; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đề xuất quan điểm giải quyết đảm bảo chất lượng. Kiểm sát viên, công chức được phân công nghiên cứu, giải quyết án đã chủ động đề xuất việc xác minh, thu thập tài liệu để có căn cứ giải quyết đúng pháp luật.

Mặt khác, các VKSND cấp dưới đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 có chất lượng và hiệu quả. Chất lượng kháng nghị phúc thẩm của VKSND cấp dưới đạt 82%; kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ cao 96,6%; công tác ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện được chú trọng; việc phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tiếp tục được thực hiện đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 9 Vương Văn Bép báo cáo tình hình của đơn vị 

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 được Vụ 9 xác định, đó là: Thuyết minh chi tiết đề án “Xây dựng quy trình, kỹ năng Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; xây dựng quy trình hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm; xây dựng quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án; xây dựng Hướng dẫn công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015…

Đối với Viện kiểm sát các cấp, cần tiếp tục đề ra các giải pháp để thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát các cấp cần nghiên cứu hồ sơ, tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên họp theo Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự bảo đảm chất lượng; chú trọng việc nâng cao chất lượng ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 6/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị án dân sự và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình… của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 9, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua, trước tình hình tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình tiếp tục tăng về số lượng, phức tạp về tính chất nhưng lãnh đạo Vụ 9 đã triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018 của VKSND tối cao; đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị. 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 9 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng qua đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được đơn vị xác định, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình trong thời gian tới.

V.T