leftcenterrightdel
 VKSND huyện Tân Phú Đông tiến hành công tác kiểm sát. (Ảnh:MH)

Thông qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự về tranh chấp “Chia tài sản chung trong hộ, chia di sản thừa kế, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của TAND huyện Tân Phú Đông từ đầu năm 2022 đến nay, VKSND huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) phát hiện UBND xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang có những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động chứng thực giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất.

Cụ thể như: UBND xã Phú Đông thực hiện việc chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hộ giữa bên tặng cho với bên được tặng cho có vi phạm về thủ tục chứng thực chữ ký trong giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất theo quy định Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015).

Cụ thể là tại thời điểm chứng thực, bên tặng cho không trực tiếp ký vào văn bản yêu cầu chứng thực trước mặt người thực hiện chứng thực. Tại thời điểm chứng thực, bên tặng cho không ký tên vào hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Điều này là vi phạm Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định:

“2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực...”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP: “2. Người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về tính xác thực về chữ ký của người yêu cầu chứng thực trong giấy tờ, văn bản”.

Trong vụ việc này, người thực hiện chứng thực giao dịch dân sự đã thực hiện không đầy đủ thủ tục chứng thực chữ ký được pháp luật quy định, không đảm bảo được tính xác thực về chữ ký của người yêu cầu chứng thực là bên tặng cho quyền sử dụng đất. Từ đó cho thấy, công tác quản lý việc chứng thực giao dịch dân sự của lãnh đạo UBND xã Phú Đông chưa đảm bảo, chưa kịp thời phát hiện vi phạm của cán bộ thực hiện chứng thực để có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục vi phạm.

VKSND huyện Tân Phú Đông đã kiến nghị đến đồng chí Chủ tịch UBND xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông có biện pháp tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với công tác chứng thực của UBND cấp xã để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm nêu trên và đã có văn bản chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát./.                                                             

Đoàn Khắc Huy