Ngày 29/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấn chỉnh công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên trong diện phải kê khai tài sản.

Trước đó, kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, xác định, nhiều cán bộ, đảng viên kê khai tài sản chưa đầy đủ thông tin, ghi chung chung, không rõ ràng, ghi tài sản ít hơn thực tế,..

leftcenterrightdel
Kê khai tài sản yêu cầu sự trung thực, nghiêm túc, là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập,.. nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản.

Việc kê khai tài sản phải đầy đủ, rõ ràng, giải trình rõ những biến động về tài sản, thu nhập theo quy định; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm quy định về kê khai tài sản.

Khánh Hà