leftcenterrightdel
 Bảng thống kê điểm trước và sau khi được nâng của một số thí sinh trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2017-2018 tại Hòa Bình.

Theo thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, tại kỳ họp thứ 18, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, gồm: Bùi Văn Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đỗ Hải Hồ, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Phạm Hồng Hải, Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình.

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình xác định các cán bộ, đảng viên nêu trên và vợ đều khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình lại có con đẻ của các ông trên được sửa chữa, nâng điểm thi.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình kết luận việc các thí sinh được can thiệp, nâng điểm là vi phạm Điều 49, Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/1/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Như vậy, thí sinh được can thiệp, nâng điểm đã vi phạm pháp luật do Quy chế thi THPT Quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy là quy định pháp luật hiện hành. 

Tại khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên quy định: "Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật."

Theo quy định nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình kết luận 5 cán bộ, đảng viên có con được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 tại tỉnh Hòa Bình đã vi phạm khoản 8, Điều 3, Quy định định số 08-QĐ/TW.

Căn cứ theo đó, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Đảng ủy Sở Khoa học & Công nghệ, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc có đảng viên vi phạm thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với các đồng chí trên theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

Thế Đức