leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

Theo thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, ông Nguyễn Hồng Tuyên đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc không xây dựng quy chế làm việc của Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang và thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ khoanh nuôi và bảo vệ rừng tại các xã Đức Xuân, Việt Vinh, Vô Điếm trong năm 2016 và 2017, dẫn đến một số cán bộ thuộc Ban Quản lý và một số cán bộ của xã Đức Xuân, Việt Vinh, Vô Điếm bị khởi tố, truy tố, xét xử, bị kỷ luật về Đảng.

Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang đã kết luận khuyết điểm, vi phạm của ông Tuyên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân ông Tuyên.

Từ những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hồng Tuyên.

PV