Theo đó, UBKT Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với các đảng viên là lãnh đạo quận 6 trong việc thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6 về thực hiện quy chế làm việc, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo, để xảy ra vụ việc tham ô tiền Quỹ Xóa đói giảm nghèo tại phường 11, quận 6.

UBKT Thành ủy cho biết, xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến vụ việc nêu trên theo thẩm quyền quản lý cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên.

Về tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy phường 11, quận 6 nhiệm kỳ 2010 – 2015; khiển trách Đảng ủy phường 11, quận 6 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đối với Chi bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 6 nhiệm kỳ 2010 – 2012, nhiệm kỳ 2012 – 2015 và nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Về đảng viên, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên đối với ông Hồng Diễm Kiều, Phó Trưởng Ban quản lý Chợ Bình Tiên, nguyên Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Phó Ban chuyên trách Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá quận 6 (giai đoạn 01/2012 - 12/2015). Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, nguyên là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường 11 (giai đoạn 01/2012 - 12/2015). Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cá nhân gồm: ông Phùng Văn Phú, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận (giai đoạn 1/2014 - 12/2015) và ông Dư Ngọc Thùy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Công viên quận 6, nguyên là Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 11 (giai đoạn 01/2012 - 12/2015).

Liên quan đến vụ việc, 4 cán bộ là Phó Chủ tịch UBND phường; cán bộ chuyên trách; thủ quỹ Ban xóa đói, giảm nghèo của phường bị xử lý trách nhiệm hình sự./.

Nguyễn Lánh