Đó là nội dung tại Thông báo Kết luận số 238/TB-TTCP kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành.

Cùng với việc chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm tại Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra những tồn tại, vi phạm của Tổng công ty Chè Việt Nam thời kỳ từ 1/1/2010 đến đến 31/12/2017.

Theo đó, Tổng công ty Chè Việt Nam để 497,53 ha đất bị lấn, chiếm, tập trung tại tỉnh Phú Thọ (chiếm 98,5%) đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

Có 2 cơ sở nhà, đất chưa thực hiện đo đạc, xác định ranh giới (số 59 An Bình, phường 6, quận 5, TP Hồ Chí Minh và nhà đất tại số 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP Hồ Chí Minh) do có tranh chấp.

leftcenterrightdel
Tổng công ty Chè Việt Nam đưa 12 khu đất để góp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê lại đất không đúng quy định.

Tổng công ty đưa 12 khu đất để góp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê lại đất không đúng quy định; thoái vốn không thông qua đấu giá, vi phạm quy định pháp luật…

Diện tích đất nông nghiệp các đơn vị thuộc Tổng công ty được giao là 1.644,5 ha (Chi nhánh Công ty Chè Thái Nguyên là 439,74 ha, Chi nhánh Công ty Chè Yên Bái là 452,04 ha, Công ty CP Chè Nghĩa Lộ là 469,94 ha, Công ty CP Chè Liên Sơn là 282,78 ha), đến thời điểm thanh tra chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuế theo quy định từ năm 2005 đến ngày 31/12/2017…

Nhà đất tại Nhà máy chè Tức Tranh tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có diện tích 0,98 ha, Tổng Công ty Chè thế chấp Ngân hàng Nông nghiệp Thái Nguyên, quá hạn thanh toán Ngân hàng đã phát mại, hiện không còn lưu giữ hồ sơ.

UBND tỉnh Yên Bái có quyết định thu hồi đất nông nghiệp của Công ty CP Chè Liên Sơn nhưng đến nay Công ty chưa bàn giao và địa phương chưa tiếp nhận 87,53 ha, gây lãng phí đất đai.

Từ những tồn tại, vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng công ty Chè Việt Nam cần chấn chỉnh, khắc phục xử lý đối với những khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra.

Tổng công ty Chè Việt Nam cũng cần kiểm tra, rà soát, đối chiếu với việc cho thuê đất, chuyển nhượng dự án… theo thẩm quyền xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động, phối hợp, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố xử lý, giải quyết dứt điểm diện tích đất bị lấn, chiếm, tranh chấp và diện tích đất chồng lấn để ổn định sản xuất, kinh doanh; quản lý, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả…

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Tổng công ty Chè Việt Nam cung cấp hồ sơ, tài liệu để cơ quan chức năng điều tra, xử lý vi phạm trong việc sử dụng nhà đất, góp vốn liên doanh liên kết không xin ý kiến chủ sở hữu, thoái vốn không thông qua đấu giá, ký các hợp đồng cho thuê nhà đất… vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

P.V