leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Theo thông tin từ UBKT Trung ương, năm 2018, UBKT các cấp tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 77 tổ chức đảng cấp dưới và 935 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 174 đảng viên so với năm 2017), trong đó có 327 cấp ủy viên các cấp, gồm: 1 tỉnh ủy viên, 1 nguyên tỉnh ủy viên, 26 phó bí thư huyện ủy, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, ủy viên ban chấp hành huyện ủy, 190 đảng ủy viên, 110 chi ủy viên.

Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 15 tổ chức (tăng 3 tổ chức so với năm 2017), trong đó đã kiểm tra các cấp 13 tổ chức đảng gồm 5 đảng ủy cơ sở và 8 chi bộ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nổi cộm, dễ xảy ra vi phạm như: Công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án; thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành kỷ cương hành chính, lề lối làm việc...

Qua kiểm tra, kết luận 36 tổ chức đảng và 877 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 747 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, sai phạm đến đâu, xử lý đến đó đúng các quy định của Đảng.

Vì vậy, việc kiểm tra đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ổn định tình hình an ninh, chính trị; tăng cường sự thống nhất trong Đảng; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. 

Thế Đức