Thiếu công khai, minh bạch!

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Năm 2016, UBDN huyện Chư Sê không ban kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn. Trong các năm 2016-2018, không có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN cho CBCCVC và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đáng lưu ý, các hoạt động liên quan đến công tác PCTN, quản lí các nguồn kinh phí tại địa phương được thực hiện thiếu công khai, minh bạch. Từ năm 2016-2018, huyện không công khai thông tin liên quan đến việc mua sắm tài sản công trên cổng thông tin điện tử huyện. Năm 2016 không công khai quyết toán ngân sách; không có tài liệu chứng minh các phòng, ban có công khai dự toán, quyết toán tại Hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị theo quy định. Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại huyện, nhưng huyện không công khai báo cáo kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Từ năm 2016-2018, huyện không công khai các kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lí hành vi vi phạm bị tố cáo, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

leftcenterrightdel
 UBND huyện Chư Sê. Ảnh Zing.vn

Quá kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập từ 2016-2018 của Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Tài nguyên& Môi trường, BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Chư Sê, cho thấy các đơn vị này không thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Trong đó, ban hành quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ở các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chậm so với quy định.

Các đơn vị không lưu bản sao bản kê khai tài sản nên không có tài liệu cung cấp cho Đoàn Thanh tra.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị không xây dựng, trình người đứng đầu phê duyệt kế hoạch công khai Bản kê khai trong đơn vị mình theo quy định mà Phòng Nội vụ tự lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, hoặc có một số bản kê khai ngày hoàn thành trước ngày có quyết định của Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai.

Các biên bản về việc công khai bản kê khai tài sản của các đơn vị thể hiện thời gian công khai thực hiện trước ngày bộ phận tiếp nhận, kiểm tra, nhận bản kê khai của người kê khai nộp. Qua kiểm tra 94 bản kê khai tài sản từ năm 2016-2018 của 5 đơn vị, kết quả 100% bản kê khai có nội dung không đúng quy định. Một số bản kê khai không đúng mẫu quy định; thiếu nội dung, chỉ kê khai thu nhập của bản thân mà không có thông tin thu nhập của chồng/vợ, giải trình nguyên nhân biến động tài sản không rõ ràng, bất hợp lí, có khi không giải trình,..

leftcenterrightdel
Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Gia Lai. 

Phân bổ ngân sách tùy tiện

Năm 2016, UBND huyện Chư Sê chi cho quốc phòng là 3,375 tỉ đồng, trong khi nghị quyết HĐND huyện chỉ quyết định phân bổ 1,4 tỉ đồng và bổ sung giữa nhiệm kỳ là 895 triệu đồng (vượt 47%); chi cho an ninh là 2,533 tỉ đồng, trong khi nghị quyết HĐND chỉ phân bổ 500 triệu đồng và bổ sung giữa nhiệm kì là hơn 515,75 triệu đồng (vượt 149,4%).

Năm 2018, tình trạng chi ngân sách vượt mức phân bổ của HĐND huyện lặp lại, trong đó chi cho an ninh vượt 62%. Trong các khoản UBND huyện chi cho an ninh vượt dự toán HĐND huyện phê duyệt năm 2016, chưa có dự toán được phê duyệt năm 2017 và đến năm 2018 mới trình Nghị quyết phê duyệt, có khoản chi hỗ trợ cho Công an huyện số tiền 2,5 tỉ đồng để lắp đặt camera, huyện báo cáo là đã quyết toán xong. Tuy nhiên, huyện Chư Sê đã không cung cấp hồ sơ thanh toán, quyết toán cho đoàn Thanh tra để kiểm tra với lý do... được bảo quản theo chế độ tối mật, chưa có ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh(!). Trong khi việc lắp đặt camera được xác định không thuộc đối tượng công trình bí mật Nhà nước. Điều này cho thấy, khi quyết toán, huyện Chư Sê không kiểm tra, đối chiếu với chứng từ khi xét duyệt quyết toán.

Năm 2018, UBND huyện Chư Sê chưa nộp chuyển nguồn khôi phục ngân sách hoặc sử dụng nguồn khôi phục không đúng quy định với tổng số tiền là gần 7,457 tỉ đồng. Trong đó, huyện đã sử dụng số tiền 411 triệu đồng từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được UBND tỉnh Gia Lai cấp bổ sung năm 2018 để chi nộp khôi phục ngân sách trong khi khoản này không thuộc số dư chuyển nguồn. Huyện Chư Sê còn cố tình dùng số tiền hơn 4,574 tỉ đồng từ khoản kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo- dạy nghề, mục tiêu nông thôn mới để chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019.

Sử dụng ngân sách cẩu thả

Trong hai năm 2016 và 2018, Văn phòng HĐND và UBND huyện Chư Sê đã được cấp vượt dự toán chi thường xuyên số tiền gần 215 triệu đồng, trong đó đã chi không có cơ sở, không đúng mục đích là hơn 133 triệu đồng.

Văn phòng này còn sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ của bộ phận một cửa, Ban tiếp công dân không đúng mục đích với số liền 51,228 triệu đồng; sử dụng gần 110 triệu đồng từ nguồn kinh phí cấp không tự chủ để chi trả và quyết toán cho các nguồn chi khác có số tiền chi vượt dự toán mà không đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh nội dung. Cũng trong 2 năm này, Văn phòng đã chi tiếp khách từ nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ với tổng số tiền hơn 1,048 tỉ đồng.

Trong số này, khoản tiền hơn 140 triệu đồng không có hồ sơ thanh, quyết toán đầy đủ chứng từ thể hiện đối tượng, nội dung, số lượng, định mức tiếp khách theo quy định. Ngoài ra, Văn phòng được cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ Văn phòng và Thường trực UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, bộ phận một cửa, ban tiếp công dân... song báo cáo tài chính đã không phản ánh tình hình tăng, giảm tài sản cố định phát sinh trong năm; hồ sơ chứng từ thể hiện thiếu biên bản bàn giao tài sản và biên bản kiểm kê hiện trạng.   

Đối với Phòng Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra phát hiện đã chi sai quy định hơn 1,059 tỉ đồng. Cụ thể, Phòng này đã tham mưu UBND huyện trình HĐND phân bổ cho Phòng nguồn kinh phí không tự chủ với tổng số tiền là 1,233 tỉ đồng, trong đó có kinh phí đặc thù là 720 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Gia Lai cho rằng, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND huyện trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, Phòng này đã không chủ động phát hiện sai phạm mà lại còn tham mưu, đề xuất UBND huyện phê duyệt dự toán để cho phép Phòng chi các khoản kinh phí không tự chủ với các nội dung mang tính chất quản lí hành chính (tự chủ), trái với quy định của pháp luật về nguyên tắc quản lí tài chính với tổng số tiền gần 896 triệu đồng; chi không đúng niên độ kế toán kinh phí không tự chủ với số tiền 153 triệu đồng,..

Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thanh tra phát hiện có sai sót trong việc lập hồ sơ thiết kế, dự toán và thanh quyết toán, thi công với số tiền sai phạm là hơn 234 triệu đồng...

Với những sai phạm đã được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND huyện Chư Sê tổ chức kiểm điểm và xử lí trách nhiệm các cá nhân có liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thu hồi, nộp số tiền sai phạm là gần 4,163 tỉ đồng vào ngân sách. Trong đó, UBND huyện Chư Sê là 2,5 tỉ đồng, Văn phòng HĐND & UBND huyện là gần 447 triệu đồng; Phòng Tài chính - Kế hoạch là hơn 1,06 tỉ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là hơn 157 triệu đồng. Ngoài ra, UBND huyện Chư Sê còn có trách nhiệm nộp khôi phục ngân sách tỉnh Gia Lai số tiền hơn 7,429 tỉ đồng.

PV - Sơn Nam