Kiểm tra 53 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành, Sở Tư pháp tỉnh đã phát hiện có 2 văn bản có nội dung không phù hợp quy định cấp trên; ngoài ra, một số văn bản còn sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

Trong khi đó, tại Kết luận kiểm tra số 5516/KL-BNV ngày 1/11/2018 của Bộ Nội vụ về kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành, cho biết, có một số tồn tại về phần căn cứ ban hành, phần nơi nhận văn bản.

leftcenterrightdel
Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh được xác định có sai sót về kỹ thuật trình bày văn bản.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra tại văn bản số 10374/BCT-PC ngày 20/12/2018 của Bộ Công thương, Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh có sai sót về kỹ thuật trình bày văn bản.

Kiểm tra 49 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã gửi đến và 91 văn bản (gồm 55 văn bản quy phạm pháp luật và 36 văn bản hành chính thông thường được ban hành từ ngày 1/1/2016 đến tháng 9/2018) theo diện chủ động tại các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân và thị xã La Gi, ngành Tư pháp địa phương xác định, một số văn bản có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày.

Trên cơ sở kết quả rà soát trong năm 2018, ngày 22/1/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định công bố danh mục 55 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ và 12 văn bản hết hiệu lực một phần.

Văn Nguyễn