Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên ra thông báo số 810-TB/VPTU về kết quả thi hành kỷ luật đảng viên đối với một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tại tỉnh này. 4 người bị kỷ luật gồm ông Phạm Bảy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy An.

Ông Trần Quang Nhất - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ông Nguyễn Phất - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐTB-XH và  ông Nguyễn Duy Dương - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở TN-MT.

Ông Phạm Văn Bảy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy An nhiệm kỳ 2020-2025, chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện không nghiêm chỉ đạo của cấp trên.

leftcenterrightdel
 Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An chưa thường xuyên kiểm tra để một số tổ chức cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để kinh doanh du lịch.

Ông Bảy vi phạm chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý các cá nhân xây dựng công trình để kinh doanh dịch vụ, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Tuy An vi phạm pháp luật về đất đai gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương. Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Bảy bằng hình thức “Khiển trách”.

Ông Trần Quang Nhất - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Nguyễn Phất - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐTB-XH đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, triển khai một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên quyết định thi hành kỷ luật các ông Trần Quang Nhất và Nguyễn Phất bằng hình thức “Cảnh cáo”.

Ông Nguyễn Duy Dương -  nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở TN-MT, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TN-MT, đã tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án Hầm đường bộ Đèo Cả chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên biểu quyết thi hành kỷ luật ông Nguyễn Duy Dương bằng hình thức “Khiển trách”. Tuy nhiên, với trường hợp của ông Nguyễn Duy Dương đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên không ban hành quyết định thi hành kỷ luật, yêu ông Nguyễn Duy Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm.

X.N - Q.H