Nguyên TBT Lê Khả Phiêu – Người lãnh đạo trọn đời cống hiến

15/08/2020 16:44

Điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Trưởng thành từ một người lính cho đến khi giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong suốt cuộc đời mình đã dành tất cả tâm huyết để phụng sự Đảng, quân đội và nhân dân. Nguồn: Vnews

Advertisement