Điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

14/08/2020 09:25

Quê nhà xứ Thanh thương nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, Lãnh đạo các nước, lãnh đạo các Đảng đã gửi Điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. (Nguồn: VNews)

Advertisement