leftcenterrightdel
 Viên thuốc nén Levosum .

Cụ thể, thực hiện Công văn số 9409/QLD-CL ngày 26/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu thuốc Levosum không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản số 4290/SYT-NVD thông báo thu hồi thuốc Viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg), SĐK: VN-22010-19, Lô SX: E27621012, NSX: 08/7/2021, HD: 07/7/2024, Công ty Samnam Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhập khẩu. Mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, định lượng.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hà Tây, Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên do Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh phân phối và trên địa bàn Hà Nội, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại Công văn số 9409/QLD-CL.

Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc của các đơn vị và việc báo cáo tình hình phân phối, gửi mẫu bổ sung để kiểm tra chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Đồng thời, thực hiện Công văn số 9343/QLD-CL ngày 22/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc, Sở Y tế đã ban hành văn bản số 4291/SYT-NVD thông báo thu hồi tất cả các lô thuốc sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone ghi nhãn số lô: 04.1064-191204 và 04.1064-220107 của các công ty: Công ty CPDP Trung ương I-Pharbaco, Công ty CP US Pharma USA, Công ty CPDP Quảng Bình, Công ty CPDP Tipharco.

 

Hoài Thu