VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân
VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân25/10/2019 15:19
Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại cơ sở
Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại cơ sở28/05/2019 05:51
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp công dân
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp công dân27/03/2019 15:33

VKSND huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tiếp công dân

(BVPL) - Từ đầu năm đến nay, VKSND huyện Trần Văn Thời đã tiếp 34 lượt công dân đến phản ánh, nhận và xử lý 30 đơn khiếu nại tố cáo (trong đó có 4 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết).