Độc đáo bài vè phòng, chống Covid-19 của một Kiểm sát viên
Độc đáo bài phòng, chống Covid-19 của một Kiểm sát viên18/03/2020 10:32

Độc đáo bài vè phòng, chống Covid-19 của một Kiểm sát viên

(BVPL) - Dựa theo chỉ dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống đại dịch Covid-19, tác giả Phùng Văn Chiến, hiện đang công tác tại Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16 - VKSND tối cao) đã sáng tác bài Vè giúp cộng đồng dễ ghi nhớ các chỉ dẫn về phòng, chống dịch bệnh.