Vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả
Vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả 04/03/2021 13:34
Bình Dương quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép năm 2020
Bình Dương quyết tâm thực hiện tốt "mục tiêu kép" năm 202031/08/2020 10:05

Vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

(BVPL) – Với tinh thần thực hiện mục tiêu kép là vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, VKSND TP. Hải Dương đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội.