Thưởng Tết dự báo có thể bằng hiện vật
Thưởng Tết dự báo có thể "bằng hiện vật"iconvideo
30/12/2020 09:54
Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 127 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng
Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 127 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng28/12/2020 08:34
Giáo viên có thể không được thưởng Tết 2021
Giáo viên có thể không được thưởng Tết 202130/11/2020 11:30
Tỉnh nghèo nhưng có DN thưởng Tết cao nhất lên đến 616 triệu đồng
Tỉnh nghèo nhưng có DN thưởng Tết cao nhất lên đến 616 triệu đồng 02/01/2020 08:47
Thưởng tết cao nhất ở Hà Nội là 420 triệu đồng
Thưởng tết cao nhất ở Hà Nội là 420 triệu đồng 27/12/2019 10:19
Sửng sốt với mức thưởng Tết 3,5 tỷ đồng người ở TP HCM
Sửng sốt với mức thưởng Tết 3,5 tỷ đồng/người ở TP HCM 25/12/2019 09:26
Thưởng Tết Nơi ngất ngưởng, nơi bằng một kí thịt heo
Thưởng Tết: Nơi ngất ngưởng, nơi bằng một kí thịt heo24/12/2019 19:02
Doanh nghiệp ở Hải Phòng thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng
Doanh nghiệp ở Hải Phòng thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng23/12/2019 16:57
Dự báo thưởng Tết 2020
Dự báo thưởng Tết 202017/12/2019 11:15
Chế độ lương, thưởng Tết Dương lịch năm 2020
Chế độ lương, thưởng Tết Dương lịch năm 2020iconvideo
13/12/2019 10:00
Lương thưởng Tết Dương lịch 2020, người lao động được hưởng thế nào
Lương thưởng Tết Dương lịch 2020, người lao động được hưởng thế nào?12/12/2019 15:13
Yêu cầu công bố mức thưởng Tết 2020 trước 20 12
Yêu cầu công bố mức thưởng Tết 2020 trước 20/1211/11/2019 15:55

Thưởng Tết dự báo có thể "bằng hiện vật"

Do tình hình dịch COVID-19 làm ảnh hưởng toàn cầu, lương thưởng cuối năm có thể sẽ thấp và có thể sẽ thưởng bằng hiện vật. (Theo VTV24)