Điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức30/09/2020 22:57
Đặc cách bổ nhiệm chức danh cao hơn không qua thi thăng hạng
Đặc cách bổ nhiệm chức danh cao hơn không qua thi thăng hạng03/03/2020 10:12
Đội tuyển Việt Nam thăng tiến kỷ lục trên bảng xếp hạng FIFA
Đội tuyển Việt Nam thăng tiến kỷ lục trên bảng xếp hạng FIFA29/11/2019 08:44
Hạ Indonesia, Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng
Hạ Indonesia, Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng16/10/2019 09:11
Bóng đá Hà Tĩnh thăng hạng V-league Xứng đáng niềm kiêu hãnh “Đội bóng núi Hồng”
Bóng đá Hà Tĩnh thăng hạng V-league: Xứng đáng niềm kiêu hãnh “Đội bóng núi Hồng” 30/08/2019 20:50
Tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của FIFA
Tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của FIFA13/06/2019 11:03
Chỉ số hài lòng tại Khánh Hòa Công an thăng hạng, ngành Thuế ì ạch
Chỉ số hài lòng tại Khánh Hòa: Công an thăng hạng, ngành Thuế ì ạch25/12/2018 18:07
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA18/05/2018 09:36
WEF Việt Nam thăng hạng về môi trường thương mại toàn cầu
WEF: Việt Nam thăng hạng về môi trường thương mại toàn cầu02/12/2016 15:27

Điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.