Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội15/10/2019 11:34
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu các cháu thiếu nhi
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu các cháu thiếu nhi10/09/2019 13:10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng06/09/2019 11:45
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh01/09/2019 18:20
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn tiêu biểu
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn tiêu biểu20/07/2019 13:55
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị21/06/2019 16:57
Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng
Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng07/06/2019 08:42
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốticonvideo
14/05/2019 20:34
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt14/05/2019 17:48
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Quốc khánh 4 nước
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Quốc khánh 4 nước27/04/2019 12:18
Bộ ngoại giao thông tin về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Bộ ngoại giao thông tin về tình hình sức khỏe Tổng thư, Chủ tịch nước 25/04/2019 18:12
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Donald Trump
Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Donald Trumpiconvideo
27/02/2019 13:19
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Sự thật đã bị xuyên tạc, kích động để phá hoại
Tổng thư Nguyễn Phú Trọng: Sự thật đã bị xuyên tạc, kích động để phá hoạiiconvideo
18/06/2018 16:43

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Sáng 15/10/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị.