Công bố 18 sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng
Công bố 18 sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng28/12/2020 22:00
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng Đà Nẵng
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng Đà Nẵng05/12/2020 21:00
Công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2020
Công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 202019/11/2020 21:03
Công nhận bốn sản phẩm mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng
Công nhận bốn sản phẩm mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng17/07/2020 17:26
TP Hồ Chí Minh kéo du khách bằng sản phẩm du lịch đặc trưng
TP Hồ Chí Minh 'kéo' du khách bằng sản phẩm du lịch đặc trưng 14/05/2018 16:22

Công bố 18 sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng

(BVPL) - Ngày 29/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố và trao gIấy chứng nhận cho 18 sản phẩm của 18 cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố được đánh giá và phân hạng sản phẩm đặc trưng OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”).