Tiêm vaccine COVID-19 Những lưu ý về sức khỏe
Tiêm vaccine COVID-19: Những lưu ý về sức khỏe06/03/2021 23:30
Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân 25/06/2020 00:01
70 bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả hơn 1 tỷ đồng người
70 bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả hơn 1 tỷ đồng/người24/06/2020 23:59
Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân
Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân20/06/2020 17:47
Những phương pháp tự nhiên để tăng cường sức khỏe những ngày cuối năm
Những phương pháp tự nhiên để tăng cường sức khỏe những ngày cuối năm22/11/2017 09:53
Vinamilk tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe cho gần 2 000 người cao tuổi
Vinamilk tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe cho gần 2.000 người cao tuổi05/10/2017 18:03
Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ  chăm sóc sức khỏe cho gần 1 000 người cao tuổi
Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi04/10/2017 10:49
Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe cho gần 2000 người cao tuổi
Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe cho gần 2000 người cao tuổi21/09/2017 15:55
Ngành sữa Việt Nam không ngừng phát triển và đa dạng hóa sản phẩm sữa vì sức khỏe cộng đồng
Ngành sữa Việt Nam không ngừng phát triển và đa dạng hóa sản phẩm sữa vì sức khỏe cộng đồng10/09/2014 13:38

Tiêm vaccine COVID-19: Những lưu ý về sức khỏe

Ngày 8/3 tới, những mũi vaccine Astrazeneca đầu tiên về Việt Nam sẽ được tiêm cho những đối tượng ưu tiên tại 13 tỉnh, thành phố, đặc biệt là Hải Dương. Vậy, những đối tượng có sức khỏe như thế nào sẽ được tiêm vaccine này?