Cụm thi đua số 1, VKSND tỉnh Hải Dương sơ kết công tác thi đua 6 tháng năm 2019
Cụm thi đua số 1, VKSND tỉnh Hải Dương kết công tác thi đua 6 tháng năm 201913/06/2019 10:00

Cụm thi đua số 1, VKSND tỉnh Hải Dương sơ kết công tác thi đua 6 tháng năm 2019

(BVPL) - Cụm thi đua số 1 gồm 6 đơn vị của VKSND tỉnh Hải Dương đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019.