Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên triển khai các phong trào, cuộc vận động với nhiều cách làm mới, sáng tạo
Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên triển khai các phong trào, cuộc vận động với nhiều cách làm mới, sáng tạo29/05/2020 12:59
Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 202525/05/2020 17:15
Một Kiểm sát viên mẫn cán, kỷ luật, sáng tạo
Một Kiểm sát viên mẫn cán, kỷ luật, sáng tạo25/05/2020 10:01
VKSND tối cao yêu cầu báo cáo về tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
VKSND tối cao yêu cầu báo cáo về tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm12/05/2020 11:16
V I Lênin 22 4 1870-22 4 2020  Cách mạng là sáng tạo
V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020): Cách mạng là sáng tạoiconvideo
22/04/2020 10:34
Cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh14/02/2020 11:57
Báo chí cần trách nhiệm, khách quan, trung thực và sáng tạo hơn nữa
Báo chí cần trách nhiệm, khách quan, trung thực và sáng tạo hơn nữa04/02/2020 18:02
Tín hiệu vui cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam
Tín hiệu vui cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam25/01/2020 13:06
IFM vinh danh SHB là “Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm sáng tạo nhất năm 2019”
IFM vinh danh SHB là “Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm sáng tạo nhất năm 2019”30/12/2019 21:00
2 000 người tham dự sự kiện khởi nghiệp lớn nhất miền trung
2.000 người tham dự sự kiện khởi nghiệp lớn nhất miền trung01/11/2019 18:22
Việc tổ chức cuộc thi là sự sáng tạo của VKSND tỉnh Bắc Ninh
Việc tổ chức cuộc thi là sự sáng tạo của VKSND tỉnh Bắc Ninh16/10/2019 20:33
Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh từ sáng tạo của Đạo diễn Việt Tú
Tinh hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh từ sáng tạo của Đạo diễn Việt Túiconvideo
20/03/2019 14:55

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên triển khai các phong trào, cuộc vận động với nhiều cách làm mới, sáng tạo

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các phong trào, cuộc vận động với nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, qua đó đã vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.