Kiến nghị tăng cường phòng ngừa tội phạm về ma túy
Kiến nghị tăng cường phòng ngừa tội phạm về ma túy11/10/2020 07:22
Kiến nghị phòng ngừa tội phạm tham nhũng
Kiến nghị phòng ngừa tội phạm tham nhũng30/09/2020 14:05
Kiến nghị phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy
Kiến nghị phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy 24/08/2020 10:05
VKSND kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy
VKSND kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy15/08/2020 11:30
VKS kiến nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường
VKS kiến nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường06/05/2020 13:49
Viện Kiểm sát kiến nghị đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm liên quan đến ma túy
Viện Kiểm sát kiến nghị đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm liên quan đến ma túy06/05/2020 11:31
Hiệu quả từ việc ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm về ma túy
Hiệu quả từ việc ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm về ma túy21/04/2020 08:37
Kiến nghị giải pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản
Kiến nghị giải pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản11/03/2020 10:51
Kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm liên quan đến pháo nổ
Kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm liên quan đến pháo nổ08/01/2020 10:07
Viện kiểm sát kiến nghị phòng ngừa tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Viện kiểm sát kiến nghị phòng ngừa tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc16/12/2019 16:32

Kiến nghị tăng cường phòng ngừa tội phạm về ma túy

(BVPL) – Sau khi xem xét văn bản kiến nghị của VKSND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk), Chủ tịch UBND huyện này đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phòng ngừa đối với tội phạm về ma túy và các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.