6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII25/02/2021 19:55
Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII
Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII22/01/2021 12:49
Vụ 1, VKSND tối cao hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao
Vụ 1, VKSND tối cao hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao20/01/2021 18:45
VKSND tỉnh Hà Nam Xác định đổi mới công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm
VKSND tỉnh Hà Nam: Xác định đổi mới công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm 15/01/2021 16:42
Vụ 9, VKSND tối cao  Xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2021
Vụ 9, VKSND tối cao: Xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2021 12/01/2021 22:40
Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm
Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm11/01/2021 17:50
Viện trưởng Viện cấp cao 3 Chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, quan trọng hàng đầu
Viện trưởng Viện cấp cao 3: Chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, quan trọng hàng đầu05/01/2021 11:46
3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP Đà Nẵng
3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP Đà Nẵng23/10/2020 10:39
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
VKSND cấp cao tại Đà Nẵng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc18/09/2020 08:24
Tăng cường trách nhiệm trong giải quyết án hình sự là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát
Tăng cường trách nhiệm trong giải quyết án hình sự là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát 27/04/2020 17:25
Xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ năm 2020
Xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ năm 2020iconvideo
16/01/2020 22:31

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Văn phòng Trung ương Đảng vừa gửi tới các cơ quan báo chí toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.