Phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân
Phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân31/03/2020 16:39
Bài 23 Ngành Kiểm sát đã có những bước tiến quan trọng sau 10 năm thành lập
Bài 23. Ngành Kiểm sát đã có những bước tiến quan trọng sau 10 năm thành lập30/03/2020 17:13
Bài 22 Một bước tiến của ngành Kiểm sát trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Bài 22. Một bước tiến của ngành Kiểm sát trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ29/03/2020 09:41
Bài 20 Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của ngành Kiểm sát nhân dân
Bài 20. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của ngành Kiểm sát nhân dân26/03/2020 14:09
Bài 19 Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận công lao của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân
Bài 19. Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận công lao của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân25/03/2020 16:28
Tri ân đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với ngành Kiểm sát nhân dân
Tri ân đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với ngành Kiểm sát nhân dân24/03/2020 22:22
Bài 18 Ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện chủ trương tăng cường pháp chế XHCN
Bài 18. Ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện chủ trương tăng cường pháp chế XHCN 24/03/2020 15:27
Bài 14 Ngành kiểm sát góp phần củng cố và tăng cường pháp chế XHCN
Bài 14. Ngành kiểm sát góp phần củng cố và tăng cường pháp chế XHCN20/03/2020 14:04
Bài 12 Chuyển hướng tư tưởng, tổ chức và lề lối làm việc cho phù hợp với thời chiến
Bài 12. Chuyển hướng tư tưởng, tổ chức và lề lối làm việc cho phù hợp với thời chiến18/03/2020 16:12
Bài 11 Nâng cao nhận thức cho cán bộ về công tác kiểm sát xét xử dân sự
Bài 11. Nâng cao nhận thức cho cán bộ về công tác kiểm sát xét xử dân sự17/03/2020 13:00
Triển khai chương trình công tác về Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân
Triển khai chương trình công tác về Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dâniconvideo
19/02/2020 19:01
Ban chỉ đạo 138 ngành KSND triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm năm 2020
Ban chỉ đạo 138 ngành KSND triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm năm 2020iconvideo
12/02/2020 22:05
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công tác
Thanh tra VKSND tối cao lấy phương châm của Ngành làm định hướng công táciconvideo
10/01/2020 17:22
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2020
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2020iconvideo
27/12/2019 18:00
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nước
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên cho Ngành và đất nướciconvideo
20/11/2019 17:09
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Báo Bảo vệ pháp luật về công tác tuyên truyền 60 năm thành lập Ngành
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Báo Bảo vệ pháp luật về công tác tuyên truyền 60 năm thành lập Ngànhiconvideo
19/11/2019 19:46
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Ngành Kiểm sát xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dâniconvideo
21/08/2019 20:01
Thí sinh 63 tuổi trúng tuyển ngành Piano của trường Đại học Văn Hiến
Thí sinh 63 tuổi trúng tuyển ngành Piano của trường Đại học Văn Hiếniconvideo
19/08/2019 08:40
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương
Sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ươngiconvideo
30/07/2019 23:47
Ban nội dung họp về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND
Ban nội dung họp về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSNDiconvideo
29/07/2019 15:01

Phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân

(BVPL) - Trải qua chặng đường lịch sử 60 năm, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Nhà nước.