Báo Nga Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu
Báo Nga: Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu08/03/2021 10:36
Bổ nhiệm nữ đại biểu Quốc hội giữ chức Phó Cục trưởng Công an
Bổ nhiệm nữ đại biểu Quốc hội giữ chức Phó Cục trưởng Công an08/11/2019 11:11
Bà Tòng Thị Phóng là Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV
Bà Tòng Thị Phóng là Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV21/10/2016 12:37

Báo Nga: Phụ nữ Việt Nam có mặt trong tất cả lĩnh vực trọng yếu

(BVPL) - Việt Nam đạt 81,9/100 điểm về mức độ ảnh hưởng tiến bộ về luật pháp và quy định đối với cơ hội kinh tế của phụ nữ, Sputnik dẫn Báo cáo “Phụ nữ, Doanh nghiệp và luật pháp năm 2021” của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/2.