THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện
THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện24/11/2019 12:06
Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Thái Nguyên Ổn định để mở rộng sản xuất
Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Thái Nguyên: Ổn định để mở rộng sản xuất24/06/2014 10:16
42,5 doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh năm nay
42,5% doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh năm nay06/01/2014 13:29

THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện

(BVPL) - Đầu tư phát triển các nhà máy linh kiện phụ tùng, THACO đã gia tăng tỷ lệ nội địa hóa một số mẫu xe lên trên 40%, đáp ứng tiêu chí hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content), đồng thời xuất khẩu linh kiện ô tô, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.