Giết người vì nghĩ mình bị bắt  hồn
Giết người vì nghĩ mình bị bắt... hồn26/02/2021 10:15

Giết người vì nghĩ mình bị bắt... hồn

(BVPL) - Triệu Văn Sỉnh (38 tuổi) nghĩ ông Luyến trước đây đã bắt mất hồn của mình, Sỉnh liền đem súng tự chế bắn nhiều phát về phía ông Luyến.