Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật
"Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật"13/07/2020 17:49

"Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật"

(BVPL)-Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, dù ở vị trí nào, lĩnh vực gì, còn đương chức hay đã nghỉ hưu nếu anh sai phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm, không thể hạ cánh an toàn. Điều đó cũng thể hiện tinh thần không có vùng cấm.